Tamamlayıcı Mal Nedir? – Tamamlatıcı Mal Örnek Anlatım

Tamamlayıcı mal nedir araştırması yapan kişiler, bu konuya internet ortamında çok kısıtlı bilgilere ulaşabiliyorlar. Özellikle Türkçe kaynak arayan kişililer tamamlayıcı mal konusunda hep aynı bilgilere ve tamamlayıcı mal örnek anlatımlarına denk geliyor.

Bu durumu fark ettiğimde, bu konuya daha detaylı ele almaya ve siz okurlarımı daha iyi bilgilendirmeye karar verdim. Peki ben size neler anlatacağım. Öncelikle tamamlayıcı mal nedir sorusuna yanıt vereceğim. Hemen ardında en çok karıştırılan konu ikame mal ve tamamlayıcı mal arasındaki farkları anlatacağım.

Konumuzu tamamlayıcı mallara örnek vererek daha anlaşılır hale getireceğim. Son olarak da firmalar tamamlayıcı malları nasıl kullanır ve tamamlayıcı mal grafiği nasıl olur soruların yanıt vereceğim.

Konumuza giriş yapalım ve tamamlayıcı mal nedir birlikte inceleyelim.

Tamamlayıcı Mal Nedir?

Tamamlayıcı mal; ihtiyaçların giderilmesinde başka mallar ile birlikte kullanılmasını gerektiren ya da üretimde başka mallar ile birlikte kullanıldığında etkili olabilen mallara tamamlayıcı mallar denir.

Yani tamamlayıcı mal kavramın aslında iki ürün söz konusudur.  Birinin kullanımı diğerinin kullanımını da gerekli kılan ya da birlikte kullanımından daha fazla fayda sağlayan malları ifade eder. Bu çerçevede tamamlayıcılık ilişkisine baktığımızda zorunlu olabileceği gibi ihtiyari (isteğe bağlı) de olabilir.

Örneğin, otomobil ve akaryakıt arasındaki tamamlayıcılık ilişkisi zorunlu iken çay ve şeker arasındaki tamamlayıcılık ilişkisi ise ihtiyaridir. Akaryakıt olmadan araba çalıştırılamaz. Fakat bir insan isteğe bağlı olarak bir çayı şekerli de içebilir şekersiz de.

Bu örnekten sonra tamamlayıcı mal nedir açıklamış oldum. Sıradaki konumuz ikame mal ve tamamlayıcı mal arasındaki farklar hakkında önemli bilgiler içerecek.

İkame Mal ve Tamamlayıcı Mal Arasındaki Farklar Neler?

İkame mallar ve tamamlayıcı mallar birbirine karıştırılabiliyor. Bunun ayırımını yapabilmeniz için çok kısa ikame mallardan söz etmek istiyorum.

İkame mal birbirinin yerine geçebilen ürünlere verilen addır. Yani biri olmadığında diğer bir muadil ürün aynı görevi görebilmektedir. Hemen bir ikame mal örneği verelim. Mesela yemek pişireceksiniz ama tarifte bulunan tereyağı evde kalmamış. Bunun yerine siz margarini ikame ürün olarak kullanabilirsiniz. Bu örnekte margarin tereyağı yerine kullanılabilen ikame maldır.

Tamamlayıcı mal ise ikisi bir arada kullanılan ürünlerdir. Tamamlatıcı mal nedir başlığında verdiğimiz araba ve benzin örneğini hatırlayın. Benzin olmadan arabayı çalıştıramayacağınız gibi tek başına benzinde bir işinize yaramayacaktır. Yani bu ürünler birbirine değer katarlar.

Kısaca ikame mal ve tamamlatıcı mal arasındaki farklardan bahsettik. İkame mallar hakkında daha detaylı bilgi alabilmeniz için ikame mal nedir yazımı okumanızı tavsiye ederim. Sıradaki konumuz tamamlayıcı mal nedir daha iyi anlayabilmeniz için tamamlayıcı mal örnekleri içeriyor.

Tamamlayıcı Mallara Örnek

tam tamamlayıcı mal nedir

Tamamlayıcı malları teknik olarak, çapraz fiyat esnekliği negatif işaretli ve sıfırdan büyük olan mallar şeklinde tanımlamak da mümkündür. Tamamlayıcı mallar rekabet sürecini iki boyutta etkilemektedir.

Birici boyut, tamamlayıcı mallar piyasalarındaki rekabet koşullarının kaynak tahsisi açısından yarattığı sonuçlar ile ilgilidir. İkinci boyut ise firmaların tamamlayıcı mallar konusunda izledikleri stratejilerin rekabet süreci üzerindeki etkileriyle ilişkilidir. Bu boyutlara değinmeden önce, tamamlayıcı malların ne ölçüde yaygın olduğu konusuna kısaca değinmek yararlı olacaktır.

Tamamlayıcılık ilişkisi, son tüketim malları ya da yatırım malları arasında olabilir. Bunun yanı sıra bir nihai mal ve bir ara malı arasında ya da sadece ara malları arasında da olabilmektedir. Bu durumda tamamlayıcı mallara hem tüketim ve yatırım malı piyasalarında, hem de ara malı piyasalarında rastlamak mümkündür.

İlk bakışta tamamlayıcı mallar, toplam mal ve hizmetler içinde sanıldığından daha büyük bir yer işgal etmez. Diğer taraftan tamamlayıcılık ilişkisi sadece iki mal arasında olabilmektedir. Bazı hallerde yüzlerce veya binlerce mal arasında tamamlayıcılık ilişkisi söz konusu olabilir.

Tamamlayıcılık ilişkisi teknolojik açıdan kaçınılmaz bir ilişki olabileceği gibi, zevke bağlı veya yapay olarak oluşturulmuş bir ilişki de olabilir. Bu çerçevede kalıcı veya geçici tamamlayıcılık ilişkilerinden söz etmek mümkündür.

Güçlü Tamamlayıcı Mal Örnekleri

Güçlü tamamlayıcı mallar, bir mal olmadan diğer malın kullanılamayacağı durumudur. Güçlü mallar arasındaki ilişki yakın ve kuvvetlidir.

Güçlü tamamlayıcı mal örnekleri:

  • Araba – benzin
  • Televizyon – uydu alıcısı
  • Telefon – şarj aleti
  • Tenis raketi – tenis topu
  • Diş fırçası – diş macunu

Zayıf Tamamlayıcı Mal Örnekleri

Zayıf tamamlayıcı mallar, birini kullanmak için diğerine ihtiyaç olmaması durumudur. Zayıf tamamlayıcı mallarda birinin fiyat artışı diğerinin fiyatını sınırlı olarak etkiler.

Zayıf tamamlayıcı mal örnekleri:

  • Kahve – süt
  • Bilgisayar – Office yazılımı

Firmalar Tamamlayıcı Malları Nasıl Kullanır?

Firmalar tamamlayıcı malları pazarlama stratejilerinde yaygın olarak kullanmaktadır. Firmaların tamamlayıcı mallar konusundaki stratejilerini üç ana eksende değerlendirmek mümkündür:

Birinci strateji: Aslında her birisi bağımsız veya bireysel mal niteliğinde olan malları, bazı yöntemlerle yapay tamamlayıcı mallar haline dönüştürerek üretmektir. Bu üretim, bir grup malın belli bir marka adı altında fason imalat şeklinde ürettirilmesi ile olur.

Örneğin, bir beyaz eşya üreticisi, her birisi bağımsız bir mal olan ve zorunlu tamamlayıcılık ilişkisi içinde olmayan buzdolabı, bulaşık makinesi, fırın, çeşitli küçük mutfak eşyaları, çamaşır makinesi gibi çok sayıda malı belli bir marka ve dizayn birliği oluşturarak kendisi ya da fason olarak ürettirip pazarlayabilir. Burada bazı suni yöntemlerle tamamlayıcılık özelliği göstermeyen malları birlikte talep edilen mallar haline dönüştürmek söz konusudur.

Örneğin bir buz dolabı almaya kara verdiniz ve aynı dizayna sahip bulaşık makinesi mutfağınızda bir görsel tamamlayıcılık sağlayacaktır. Yani müşterilerin bu malları birlikte tercih etmesini kolaylaştıran ve teşvik eden bir uygulamadır.

Ayrıca bu stratejinin mal farklılaştırmasına dayalı pazar gücünü arttırıcı etkileri olduğu da görülmektedir. Ancak bu stratejilerin tüketicilere de bazı avantajlar sağladığı ve bu şekilde onların tercihlerini olumlu yönde etkileyen sonuçlar doğurduğu da söylenebilir. Bu tür uygulamaların beyaz eşya yanında diğer ev eşyaları ve hazır giyim piyasalarında da yaygın olarak kullanıldığını söyleyebilirim.

İkinci strateji: Tamamlayıcı mallarla ilgili ikinci strateji her firmanın kendi ürettiği malın tamamlayıcı malını çok özel hale getirerek kendisinin üretmesi durumudur. Burada standart tamamlayıcı mal kullanımına teknik bir sınırlama ya da zorluk getirmez. Burada firmalar yan ürünü kendisi üreterek yan üretim sağlayan sektörlerin piyasada barınmasını zorlaştırabilir.

Üçüncü strateji: Tamamlayıcı mallar konusundaki üçüncü uygulama ise geçmişte bağımsız tamamlayıcı mal niteliğinde olan malların, ürün grubu mal ya da karmaşık mal olarak adlandırabileceğimiz tek bir mal haline dönüştürülmesidir. Bu durum bazı tüketim malları piyasalarında görüldüğü gibi yatırım malları piyasalarında da yaygın bir biçimde görülmektedir. Anahtar teslimi ev inşaatı uygulamaları, ev inşasında kullanılan tamamlayıcı yatırım mallarının tek bir karmaşık mal haline dönüşmesine yol açmıştır.

Bu stratejiler göz önünde bulundurularak tamamlayıcı mallar, markaya dayalı rekabetin önemli dinamiklerinden birisini oluşturduğunu söyleyebiliriz. Tamamlayıcı mallara yönelme, piyasa dışı dikey ilişkilerin egemen olduğu fason üretim piyasalarının gelişmesinde de çok büyük etkisi olmuştur.

Tamamlayıcı mallar gerek piyasa yapısını gerekse firma yapısını ve böylece rekabet sürecini çok yönlü etkileyen bir olgu olarak önem kazanmaktadır. Tamamlayıcı mallar, firmaların hem rekabet gücünü hem de pazar gücünü etkileyen çeşitli strateji ve uygulamalara neden olmaktadır.

Tamamlayıcı Mal Grafiği Nasıl Olur?

tamamlayıcı mal grafiği
Tamamlayıcı mal grafiği örneği

Yukarıdaki bir oyun konsolu olan Playstation ve Playstation oyunları grafiğini görüyorsunuz. Eğer Playstation fiyatlarında düşüş olursa daha çok insan satın alacaktır. Bunun akabinde de Playstation oyunlarına olan talep artacaktır. Tamamlayıcı mallarda bir ürünün fiyatının düşmesi diğerinin talebinin artmasına neden olur. Yani tamamlayıcı malların birbiri üzerinde negatif etkisi vardır.

Sık Sorulan Sorular

Tamamlayıcı mal nedir ve tamamlayıcı mallar firmalar için neden önemlidir konusunu örnekler ile açıkladım. Bu bölümü tamamlayıcı mallar hakkında en sık sorulan soruların cevaplarına ayırıyorum.

Eğer sizin de aklınıza takılan bir soru ya da eklemek istediğiniz bir konu olursa bana aşağıdaki yorumlar kısmından yazabilirsiniz.

Tamamlayıcı Ürün Nedir?

Tamamlayıcı mal, diğerine değer katan bir ürün ya da hizmettir. Başka bir deyişle, tüketicinin birlikte kullandığı iki maldır diyebiliriz. Tamamlayıcı mallarda biri olmadan diğeri işlevini yitirecektir. Örneğin araba ve benzin gibi…

Tam Tamamlayıcı Mallar Nelerdir?

Tam tamamlayıcı mallar biri olmadan diğerini kullanamayacağınız aralarında yakın bağ bulunan mallardır. Örneğin araba ve benzin gibi…

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz